You are here

חשוד כנגוע במחלת הניוקסל (הסגר על ישובים אזור)

א. לאור אבחון מחלת הניוקסל בישוב לוד במשק עופות חצר הוטל הסגר על הישובים הבאים: ישובים ברדיוס 3 ק"מ מהמוקד: לוד, כפר טרומן, בן שמן. ישובים ברדיוס 3-10 ק"מ מהמוקד: כפר טרומן, בן שמן_כפר נוער, ניר צבי, אחיעזר, כפר דניאל, חות נסיונות בית דגן, בית נחמיה, מצליח, ישרש, עזריה, בני עטרות, בארות יצחק, משמר השבעה, סיתריה, גבעת כ''ח, ביס חקלאי נחלת-יהודה, כפר שמואל, אור יהודה, סביון, בית עוזיאל, מגשימים.
קובץ PDF: