You are here

שירותים וטרינריים

אזור חשוד כנגוע במחלת השפעת באזור ג'באליה

לאור דווח על מחלת השפעת באזור ג'באליה שבעזה במשק רביה כבדה הוטל הסגר על הישובים הבאים:

ישובים ברדיוס 10 ק"מ מהמוקד: ארז, זיקים, יד מרדכי, כפר עזה, מפלסים, נחל עוז, ניר עם, נתיב העשרה, סעד, עלומים.

שפעת העופות - הוכרזו איזורים נגועים בזן H5

בבית הלוי התגלו סימנים חיוביים לשפעת העופות מזן H5 להקה המונה 35,000 עופות תושמד היום ע"י אנשי משרד החקלאות ב6 לולים שונים. בישיבה שנערכה השבוע בהשתתפות נציגים ממשרד החקלאות בישראל וברשות הפלשתינית וכן נציגים של ארגוני הסיוע והמזון של האו"ם סוכם על העברת מיידע ואמצעי סיוע בין הגופים בכדי לצמצם את התפשטות המגפה ובכדי לחסל אותה.

עמודים

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Subscribe to RSS - שירותים וטרינריים