You are here

שירותים וטרינריים

אזור חשוד כנגוע במחלת השפעת באזור ג'באליה

לאור דווח על מחלת השפעת באזור ג'באליה שבעזה במשק רביה כבדה הוטל הסגר על הישובים הבאים:

ישובים ברדיוס 10 ק"מ מהמוקד: ארז, זיקים, יד מרדכי, כפר עזה, מפלסים, נחל עוז, ניר עם, נתיב העשרה, סעד, עלומים.

עמודים

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Subscribe to RSS - שירותים וטרינריים