You are here

שירותים וטרינריים

חשד ניוקסל- מדגריות+מכוני תערובת-סתריה.

אזור חשוד כנגוע במחלת הניוקסל (הסגר על ישובים) לאור אבחון מחלת הניוקסל בישוב סתריה במשק תרנגולות הטלה הוטל הסגר על הישובים הבאים: ישובים ברדיוס 3 ק"מ מהמוקד ישרש, כפר ביל"ו, מצליח, סתריה...

מכתב למגדלי העופות - התפרצות סלמונלה טיפימוריום

בהמשך לאבחון סלמונלה טיפימוריום במדגריה ובמספר משקי גידול עופות פטם, ניתנה הכרזה על שטח נגוע במחלה מדבקת והוטל הסגר על משקים המצויים בשטח המוכרז.

מצ"ב מכתבו של ד"ר נדבר גלאון בנושא שבנדון

עמודים

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Subscribe to RSS - שירותים וטרינריים