You are here

כללי

מכתב למגדלי העופות - התפרצות סלמונלה טיפימוריום

בהמשך לאבחון סלמונלה טיפימוריום במדגריה ובמספר משקי גידול עופות פטם, ניתנה הכרזה על שטח נגוע במחלה מדבקת והוטל הסגר על משקים המצויים בשטח המוכרז.

מצ"ב מכתבו של ד"ר נדבר גלאון בנושא שבנדון

מחיר העוף הוזל בכ - 10% על יד המגדלים והמשחטות – אך ההוזלה לא הגיעה לצרכן

מגדלי העופות והמשחטות הוזילו בתקופה האחרונה את מחיר העוף הנמכר לרשתות בכ-10% וזאת במסגרת התחייבויות שנטלו על עצמם המגדלים, אולם מבדיקה שערך ארגון מגדלי עופות בישראל מתברר שברשתות השיווק נותרו המחירים ברמתם הקודמת וההוזלה לא גולגלה לצרכן. מוטי אלקבץ, מנכ"ל ארגון מגדלי עופות, מסר שבמסגרת ההסכמות עם משרד האוצר התחייבו המגדלים להוריד את מחיר העוף וזאת מתוך אחריות לאומית והשתתפות בצורך להפחית את עלויות המחיה הגבוהות בישראל.

ועדת הכלכלה אישרה: רפורמת הפטם לא תיכלל בחוק ההסדרים

סגן ראש אגף תקציבים באוצר: "לצערי הרב למרות ההצעות שהנחנו על השולחן - המנהיגות של החקלאים העדיפה לשמר את המצב כיום, על מגבלותיו וחסרונותיו"; יו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל לחקלאים: "הגישו תוך יממה הצעה חדשה להורדה מיידית של 10% במחירים - ללא חקיקה":
ועדת הכלכלה אישרה היום (א') בצהריים את פיצול רפורמת הפטם והוצאתה מחוק ההסדרים. בכך כשלה למעשה רפורמה שהוביל שר האוצר משה כחלון בטענה כי ביטול ההסדרה שקיימת כיום בשוק הפטם תוריד את מחירי העוף ואת יוקר המחיה.

תאורית הכלכלה החופשית אינה עובדת בחקלאות

תאורית הכלכלה החופשית אינה עובדת בחקלאות

יצירת איזון טבעי בין ביקוש להיצע אינה ישימה בענפי החקלאות - די באירוע טבע כדי להפר את האיזון ולחזור ל"רכבת הרים" של עודף ומחסור

מאת: מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי עופות

תרגיל בדמגוגיה ובפופוליזם על כרעי תרנגולת

בשבועות האחרונים מתנהל בחלק מכלי התקשורת תרגיל דמגוגי פופוליסטי, המתחיל לצבור תאוצה, שקורא לביטול ה"קרטל בפטם", הנשען על מספר היגדים, אשר מי שמפיץ אותם מקווה שהם יקלטו בציבור.
וההיגדים הם:

ביטול הסדר גידול עופות יביא לסגירת לולים

תמונה AP
מוטי אלקבץ: פתיחת מסגרת התכנון תביא לכך שנחזור ל"רכבת הרים" של מחירים שתגרום לפליטה של מגדלים קטנים מהענף ביטול ההסדר לגידול מתוכנן של עופות יביא לסגירת לולים ויפגע בסופו של דבר הן במגדלים והן בצרכנים - כך מזהיר מנכ"ל ארגון מגדלי עופות, מוטי אלקבץ. מכסת גידול האפרוחים השנתית, שבוטלה החל מחודש אוגוסט, נקבעה בהתאם לביקושים בשוק כך שתיתן מענה הן לתקופות של צריכת השיא לפני החגים והן לתקופות השפל. כמות זו תאמה את הביקוש הצרכני לעופות ושמרה על השוק מפני תנודות של עודף יצור או מחסור שהיו אופייניות לענף עד לפני כשלוש שנים.

עמודים

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Subscribe to RSS - כללי