You are here

משרד האוצר נוהג בסחבת בניגוד להבטחות השר כחלון

מוטי אלקבץ מנכ"ל הארגון

נקיים צעדי מחאה בגבול הלבנון, בירושלים ונגיע לבתיהם של מקבלי ההחלטות

ועד המאבק של ענף ההטלה התכנס לדיון חירום בגליל. בישיבה דווח על ידי מנהלי המו"מ עם הממשלה כי משרד האוצר נוקט סחבת ואיננו מתכוון להגיע לסיכום ברוח הבטחותיו של השר כחלון בפני ראשי המועצות ונציגי המגדלים להגיע להסכמות עד לחג הפסח. לדברי יצרני הביצים, פקידי האוצר הפגינו בדיונים עקשנות והתנגדות אידיאולוגית להבטחות של שר האוצר וטרפדו למעשה את יישום הבטחותיו. בסיכום הדיון הוחלט על פנייה מידית לראש הממשלה על מנת שיתערב במשבר ועל הערכות מקבילה לצעדי מחאה קיצוניים יחד עם בני המשפחות לאורך קו גבול הלבנון, בירושלים ואף סמוך לבתיהם של מקבלי ההחלטות. מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי עופות: "שנים אנו חיים, מתפרנסים בכבוד מעבודת אדמה וחקלאות ושומרים עם הגבול של המדינה שלא שומרת עלינו. אנחנו נאבק ולא נאפשר מכירת המדינה והחקלאות. על ראש הממשלה והשרים לאכוף את מימוש מדיניותם והבטחותיהם על הפקידות כמתבקש בכל משטר מתוקן"
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon