You are here

יבוא 100 מיליון ביצים יהרוס את הענף

מגדלי הביצים: הביצים המיותרות שמשרד החקלאות מבקש לייבא יגיעו בסופו של דבר לאשפה בנזק כלכלי עצום

החלטת משרד החקלאות לייבא לארץ 100 מיליון ביצים לקראת חגי תשרי תגרום לפגיעה אנושה בענף ההטלה בישראל, כך אומר מזכיר ארגון מגדלי עופות, מוטי אלקבץ. מדובר בכמות מוגזמת שתצטרף ליצור של המגדלים בארץ ותגרום להצפת השווקים בעודפי ענק שבסופו של דבר נאלץ להתמודד איתם בנזקים כספיים עצומים. לקראת החגים צפוי אכן מחסור, אומר אלקבץ, אולם אנו מעריכים אותו ב-10 מיליון ביצים בלבד ויבוא בהיקף זה יספק את הצריכה. מוזר בעינינו שמשרד החקלאות בוחר להתנהל בלי להתייעץ עם הגורמים האחראים על הענף על פי חוק. בניגוד לטענת משרד החקלאות, מגדלי העופות ומועצת הלול מנהלים את הענף בצורה אחראית לאורך שנים. מחיר הביצים הוא מפוקח ולכן החשדנות כלפי מועצת הלול והמגדלים היא מיותרת מאחר ולאף אחד אין אינטרס ליצור מחסור על המדפים. הצפה של הארץ בעשרות מיליוני ביצים מיותרות תגרום בסופו של דבר לעודפים ולצורך להשליך כמויות ענק לאשפה, מזהיר אלקבץ. אנו מתקשים להבין את המניעים של משרד החקלאות שמכריז מלחמה על החקלאים.
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon